Sie sind hier

Assermentation du nouveau conseil comunal

Vereedegung vum neie Gemengerot – déi 2 nei Schäffe waren net present - Een Zeeche vu Respektlosegkeet oder Manktem un Interesse?

D’Vereedegung vun den neie Membere vum Gemengerot ass laut eisem aktuelle Buergermeeschter en wichtegen a feierlechen Akt.

Geleeëntlech der Vereedegung vun den neie Gemengerotsmemberen den duerch de Buergermeeschter ass awer opgefall, dass déi zwee nei Schäffen duerch Ofwiesenheet geglänzt hunn.

An eisen Aen ass dat een Zeeche vu Respektlosegkeet vis à vis vun all den neie Gemengerotsmemberen, déi bei dëser Zeremonie hiren Eed op de Grand-Duc an op d’Verfassung ofgeluecht hunn. Oder soll een dat als Manktem vun Interesse un de Verflichtungen déi mat der neier Funktioun verbonne sinn, bewäerten. Dëst ëmsou méi wëll den Datum an d’Auerzäit vun dëser Zeremonie vum Schäfferot festgeluecht gouf.