Sie sind hier

d’Geschicht vum Büro vun der Gesondheetskeess

D’LSAP Stengefort an d’Geschicht vum Büro vun der Gesondheetskeess

Wéi déi viregt Majoritéit de Büro vun der Gesondheetskeess no Récksprooch mat den Responsabele vun der Gesondheetskeess am gemeinsame Konsens zougemaach hat, dëst wéinst Mangel un Aarbecht am Büro zu Stengefort, ass d’LSAP Stengefort op d’Barrikade gaangen an huet verlaangt dass dëse Büro erëm opgemaach missts ginn.

Hir Fuerderunge sinn awer ouni Resultat bliwwe well keen effektive Bedarf un dësem Büro bestanen huet.

An hirem Wahlprogramm an och an der Schäfferotserklärung huet d’LSAP Stengefort nach wie vir drop insistéiert, dass dëse Büro erëm hei opgemaach misst ginn, wëll et en grousse Bedarf zu Stengefort géif ginn.

Net méi spéit wéi bei den ëffentleche Virstellungen vun der Schäfferotserklärung an der aller Schmelz zu Stengefort an am Veräinsbau zu Klengbetten an de leschte Wochen huet de Buergermeeschter musse kleng laut zou ginn, dass weder vu Säite vum Ministère nach vun der Gesondheetskeess en Bedarf un engem Büro zu Stengefort. Et géif gekuckt ginn op net een Beamte vun der CNS wärend enger bis zwou Stonnen d’Woch op Stengefort kéint kommen. Op esou deenen Leit déi op des Hëllef ugewise sinn, gehollef ass bleift dohi gestallt. Dëst Gesäit méi no enger Allibimossnahm aus fir ze verhënneren, dass d’LSAP sech blaméiert.

Wann een esou Fuerderungen an d’Welt setzt an domat d’Leit iwwerzeege wëllt, dann huet een besser sech am Virfeld op deene richtege Platzen ze informéieren, wann een net mat der Nues beilafe wëllt an sech muss gefale loossen et géif een nëmme Populismus a waarm Loft produzéieren.