Sie sind hier

Matbestëmmung fir all Awunner

Dem Schäfferot seng Virstellung vun Matbestëmmung vun allen Awunner

Eis Gemengepäpp hunn eng Biergerversammlung zu Klengbetten aberuff. Hei waren och nawell eng Partie Leit vu Klengbetten präsent. Ass jo och verständlech well et em Aarbechten zu Klengbetten gaangen ass. An dëser Versammlung ass Etleches virbruecht ginn a vum Schäfferot och Villes versprach ginn. Villes wat och net mat de Projet’en zu Klengbetten ze dinn huet. Dat weessen mer well eis Leit och am Sall woren. Dëst ass alles schéin a gutt.

Mee dem Schäfferot säin Dilemma gëtt engem awer méi spéit eréischt kloer. Zur Geleeënheet vun der Ouverture vun der Stengeforter Kiermes ass eis dat awer nach méi kloer ginn. Hei koum en Klengbettener Awunner bei eis an huet eis erzielt dass d’rue de la montagne elo géing an d’Rei gesat ginn an  dann duerno géing keen Duerchgangsverkéier méi hei duerchfueren. En anere Klengbettener huet eis erzielt et géing en Sens unique gemaach ginn an en aneren dass hei op béid Säiten en Trottoir géing ugeluecht ginn. An alleguer hunn se sech mat hiren Aussoen op d’Versprieche vum Schäfferot beruff. De Buergermeeschter hätt dat versprach. Eisen Erënnerungen no war dem Buergermeeschter seng Ausso et géing alles bleiwe wéi bis ewell.

Mat der Plaz mëtten a Klengbetten ass et ähnlech. Hei wëllt deen een d’Kiermes ofhalen, an deen anere Familljefester. Dann soll nach en Basketskuerf, en Pingpongsdësch an en Multisportsterrain awer och en Grill do hinner kommen. Och dëst hätt de Buergermeeschter versprach.

Ma do kann een hinne jo nëmme gratuléieren. Esouvill Matbestëmmung ass virbildlech. Just weess een dass net alles kann agehale ginn. Duerno mierkt de Bierger dass Verspriechen oft Versprieche bleiwen a wann deen ee Matbestëmmer zefridden ass well seng Iddi verwierklecht gëtt sinn déi aner rose well hir Iddien net gutt waren.

Do ass nach dem Buergermeeschter säi Versprieche fir enger Madamm eng Bänk oder esouguer zwou Bänken op hirem Trëppeltour opzeriichten nach am einfachsten ze realiséieren.  

Do ass duerno och jiddereen zefridden.

DP Sektioun

Stengefort, Hoën, Klengbetten a Grass