Sie sind hier

Daniel Frieden

Member an den Opsichtsréit vun verschidenen Gemengesyndikater: Interkommunalt Spidol Stengefort, SICA, Sidero, Zaro a vun der Kniwelkëscht Cigl

Präsident vun der DP Sektioun Stengefort

Zenter 2000 an der Gemengepolitik akti