Merci

Merci un eise Schäfferot dass am Virfeld vum Skoda Tour de Luxembourg 2021 den ënneschten Deel vun der rue “Boxepull”, dee laang an engem schlechten Zoustand war, een neie Schwaarzbelaag (Makadamm) kritt huet.

Meng Meenung

Wéi d’LSAP nach an der Oppositioun war, hunn se der Majoritéit ëmmer virgehäit si géing ze vill Suen ausginn, also net spueren. Wann een eppes Neies wëllt opriichten, muss e Suen ausginn.

Den Dilemma mat Säll fir eis Veräiner

Ëmmer erëm héiere mir vun de Veräiner, dass mer an eiser Gemeng en Probleem mat der Disponibilitéit vun eise Gemengesäll fir eis Veräiner hunn.

M D M D F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31