Sie sind hier

Remembrement urbain a PAP Sauerträisch

Et huet eis gefreet a gewonnert zugläich, dass de Schäfferot 2 Kreditter am Budget ageschriwwen huet fir de Remembrement urbain an de PAP Sauerträisch zu Stengefort ëmzesetzen.

Der Majoritéit hir spéit Asiicht

Endlech ass et esouwäit!

Fir doriwwer nozedenken!

Nee, wat ass de Buergermeeschter a säi Schäfferot  esou stolz op hire Projet vum neie Sportzenter  beim Roudemer. Net manner wéi dréi Artikelen si mëttlerweil an enger grousser Lëtzebuerger Dageszeitung iwwert dëse Projet geschriwwe ginn.

Noch ein kostspieliges Provisorium

Eine luxemburgische Tageszeitung titelte am 3. September 2020 einen Artikel  „Ein Zelt als Vorbote“. Gemeint ist eine provisorische Multifunktionshalle bei der „al Schmelz“ in Steinfort, welche der Journalist als „bombastisch“ bezeichnet.

Oppositioun a Majoritéit sinn verschidde Puer Schong

Mat Staunen hu mir an der leschter Gemengerotssitzung festgestallt, dass eis Majoritéit nawell vill nei an zousätzlech Gemengenposte schafe wëllen.

Zum Thema Transparenz

„Transparenz“, dat Wuert kënnt aus dem Laténgeschen an heescht „oppen“, „duerchlässeg“, „ kloer“ an ouni eppes wëllen ze verstoppen. Dëst sief kuerz ernimmt  fir der Majoritéit dëst Wuert emol eng kéier ze erklären.

Eis Gemeng an de Coronavirus

An der leschter Gemengerotssitzung huet eise Vertrieder vun der Demokratescher Partei den, Dan Frieden, de Schäfferot drop higewisen, dass eist Gemengenhaus an seng Servicer nach ëmmer fir de Public zou ass.

Der Majoritéit hiren "bombasteschen" Projet

Elo ass d’Katz endlech aus dem Sack. De Gemengerot krut an der leschter Gemengerotssëtzung de Projet vum neie Sportzenter virgestallt. Dee Projet gesäit sech nawell ganz gutt um Pabeier un.

De Gemengerot a seng Rapporten

An der leschter Gemengerotssëtzung vum 11. Juni 2020, wéi schonn an der Sitzung virdrun, hunn ech bemängelt, dass de Gemengerot keng Rapporte méi zur Ofstëmmung virgeluecht kritt huet. De leschte Rapport iwwert de mir ofgestëmmt hunn ass de vun der Sëtzung vum 18.

Meng Meenung

Betreff: neit Parking Reglement, Parking al Schmelz

 Meng éischt Fro, wién steet all Dag op dësem Parking, vu Mueres +- 7 bis Mëttes +-18 Auer?

Dat sinn dach

1/ Leit vun der Gemeng, déi do hiren Atelier/Garage asw hunn

Provisorium iwwer Provisorium

An enger vun de leschte Gemengerotssitzunge si mer nawell zimmlech iwwerrascht gi vun eisen zwou Majoritéitsparteien. Elo wëllen se en weidere Provisorium schafen. Rieds geet hei em en provisoresche Parking.

Ein Parkplatz im Zentrum von Steinfort

In der letzten Gemeinderatsitzung wurde dem Gemeinderat einen Zusatzkredit für die Pacht eines Platzes im Zentrum von Steinfort vorgelegt.

Den Ëmgang vun eisen Gemenge-verantwortleche mat der Coronakriis

Mir hunn op dëser Plaz des Ëftere Kritik un eise Verantwortlechen an der Gemeng geüübt. Mir wëllen des Plaz awer och notzen an emol eng kéier en Luef ausschwätze fir eis Gemengeféierung am Ëmgang mat der Coronakriis.

Schulinfrastrukturen vertagt oder mal schauen?

Schule vertagt? Schulinfrastrukturen vertagt oder mal schauen?

De provisoresche Kulturzenter bei der aler Schmelz

Mir hunn net schlecht gestaunt wéi de Buergermeeschter säi Projet vun engem provisoresche Kulturzenter virgestallt huet.

Etüden iwwert Etüden

Des läscht sinn am  Gemengerot  zwou Machbarkeetsstudien an Optrag gaangen. Eng fir dem Fussball seng Vestiairen ze renovéieren. Do wier et mat engem normalen Devis duergaangen, wëll mir wësse jo, dass dës Renovéierung gemaach muss  ginn.

Déier Projeten ouni grouss Plus-value fir eis Gemeng an hir Awunner.

Déier Projeten ouni grouss Plus-value fir eis Gemeng an hir Awunner.Déier Projeten ouni grouss Plus-value fir eis Gemeng an hir Awunner.

Dat gréngt Gewëssen am Schäfferot

Dat gréngt Gewëssen am Schäfferot

Taktikspillercher vum Schäfferot

Zenter Joren ass de Gemengerot ëmmer nom nämmlechte Schema ofgelaf. D’Sitzung ass no der Begréissung an der Aleedung vum Buergermeeschter mat de Froe vun der Oppositioun weidergaangen.

Sinn d’Bierger vu Grass Bierger 2ter Klass ?

Eise Buergermeeschter a säi Schäfferot zielen iwwerall, dass si fir Transparenz an Informatioun vis a vis vun de Bierger sinn.

Fléckaarbechten an eiser Gemeng

No laange Reklamatiounen am Gemengerot vun eisem Vertrieder fir emol längst fälleg Reparaturen um Trottoir bei der Post ze maachen huet sech elo endlech Eppes gemaach. Den Entreprener huet de ganze Pawee frësch geluecht. Elo kann een emol nees anstänneg um Trottoir laanscht an an d’Post goen.

Meng Meenung

Ech hunn déi Plange flott fonnt, déi den 3. Abrëll an der aler Schmelz presentéiert goufen déi nei Sportinfrastruktur betreffend, mee do bleiwen nach vill Ongewëssheeten. Do ginn et wahrscheinlech nach vill Schwieregkeete fir dat ze realiséieren.

Zone artisanale Zaro West

Wann een  an der lescht iwwert Klengbetten op Grass fiert, da  kann een emol kucken a staune wat do fir eng interessant Aktivitéitszone entsteet. Déi éischt Betriber si schonns fäerdeg an am gaangen op hirem neie Site ze schaffen.