Sie sind hier

Déi Roud-Gréng Projet’en

Déi Roud-Gréng Projet’en

 

Ech kéint schonns no der Iwwerschrëft ophale mat schreiwen, well et gëtt eigentlech keng richteg Projet’en vun dëser Majoritéit.

Am Walkampf huet dëst alles nach ganz anescht geklongen. Si wéilten d’Gemeng no fir bréngen, d’Wuelbefanne vun eisen Awunner wär prioritär, d’Liewesqualitéit hätt mat hinne Virrang.

Um Terrain gesäit een awer näischt vun iergend engem Opbroch oder vun iergend wellechen Verbesserungen.  Wat ee gesäit ass, dass si d’Projeten déi déi läscht Majoritéit ugefaangen hunn fäerdeg maachen (z.B. Villa Collart, Stroosseninfrastrukturen asw.).

Vun Vëlosweeër tëscht den Uertschafte war Rieds. Geschitt ass bis ewell nach näischt. Vun engem neien Duerfkär hunn se och geschriwwen. Geschitt ass näischt. Vun enger neier Sportsinfrastruktur fir de Futtball, vir den Tennis, ma och fir de Schoulsport an d‘Sportsveräiner. Geschitt ass och nach näischt ausser „mir kucken emol“ an de Gemengerot get vertréischt op d'Joresenn.

Den Gemengebuet ass erneiert ginn an zwar esou, dass keen en méi ze liese brauch wëll et steet jo näischt méi dran. Dofir kennen d’Leit sech awer mam Internet erëmklappe fir eppes aus der Gemengerotssitzung gewuer ze ginn. Eeler Leit an déi Leit, déi keen Internet hunn,  mussen op des Informatioune verzichten. Wat eng Erneierung a wat fir eng Transparenz. Dat hieft Liewesqualitéit an eiser Gemeng enorm an d’Luucht.

Iwwert en neie Waasserbaseng gëtt emol gekuckt. Déi nei Kläranlag misst schonns bal am gaang sin mat bauen wann se Sue vu Bréissel wëlle kréien. Mee dëst war jo och kee vun hire Projet’en och net d’Renovéierung vun der Villa Collart. Dat waren déi vun virdrun.

Déi hate wéinstens Iddien a Projet’en