Sie sind hier

D’Renovéierung vun der Villa Collart

D’Renovéierung vun der Villa Collart

Wann een an de leschte Summerméint duerch den Habschterwee getrëppelt ass konnt ee gesinn, dass d’Entreprisen nawell richteg Gas ginn hunn fir hir Terminer anzehalen. D’Renovéierung geet richteg virun nodeems een en puer mol gemengt huet et géing sech näischt doen op dësem Chantier. D’Resultat kann sech awer weisen. Endlech kritt des Villa eng Zukunft déi esou engem Gebai zousteet. Jorelaang huet des Villa en trauregt Bild ofginn. Net nëmmen dass d’Fassad gebréckelt ass, neen och bannendran huet d’Gebai en schäbegen Androck hannerlooss. De Buergermeeschter vun haut, dee mat Freed am gaangen ass d’Aweiung vun der renovéierter Villa ze preparéieren, war och an de Jore schonns Buergermeeschter, wou des Villa en trauregt Bild ofginn huet. Dëst war also ënner senger Responsabilitéit, dass des Villa esou verkomm ass, an, dass d’Gemeng net wousst eppes Sënnvolles mat dësem Gebai ze maachen. Dëst wäert bei de Riedner bei der Aweiung sécher net erwäänt ginn. Mee mir sinn awer frou ze gesi wat hei entstanen ass ënnert der Responsabilitéit vum leschte Schäfferot mat CSV/DP Majoritéit, d’Klasséierung vun dësem Gebai an d’Erhale sinn déi richteg Decisioune gewiescht, och wann dann elo anerer sech als Projetsleeder gesinn an sech Medailen uspéngele wäerten déi hinnen an dësem Fall sécher net zoustinn.