Sie sind hier

Eis Gemeng an de Coronavirus

An der leschter Gemengerotssitzung huet eise Vertrieder vun der Demokratescher Partei den, Dan Frieden, de Schäfferot drop higewisen, dass eist Gemengenhaus an seng Servicer nach ëmmer fir de Public zou ass. E Schëld an der Dir vum Gemengenhaus fuerdert de Bierger op sech telefonesch oder per Mail en Rendezvous ze huelen. Den Accueil ass net besat.

Dës Organisatioun setzt awer viraus, dass Telefonszentral permanent besat muss sinn. Et ka jo net sinn, den Telefon monter vun engem Apparat op den anere geleet gëtt bis en sech zoustänneg fillt dësen Apel entgéint ze huelen. D¨s Situatioun ass nach méi kokass, wann en e Rendezvous huet an et steet en virun enger zouener Dir an et ass wäit a Breed kee Gemengenagent ze gesinn. Et bleif engem weider näischt iwwreg wéi sech onerleedegter Weis erëm Heem ze goen oder et klappt een un enger vun de Bürosfënsteren um Rez-de-Chaussée an der Hoffnung, dass do een engem d’Dir opmaache kënnt.

Eisen DP-Conseiller huet de Schäfferot drop higewisen, dass d’Gemengeservicer fir de Bierger do sinn an net ëmgedréint „d’Bierger fir d’Gemeng.

Et ass d’Verantwortung an d’Flicht vum Buergermeeschter a sengem Schäfferot fir en reiwungslose Service ze garantéieren. Dëst muss selbstverständlech  esou organiséiert ginn, dass weder Gefor fir d’Mataarbechter nach fir de Bierger dierft bestoen an déi néideg Ofstandsregelen, Maskendroen an Hänn desinfizéieren agehale ginn.

Et mécht e ganzt schlecht Bild dobaussen, dass eis Gemeng nach ëmmer net normal funktionéiert.

Och mat der Äntwert vum zoustännege Schäffe war eise Vertrieder net averstanen. Des Kéier war et emol eng Kéier net „mir kucken emol“ mee des Kéier war et „mir schaffen drun, mee………“?

Eise Vertrieder huet si drop higewisen, dass si net d’Rad missten nei erfanne fir Stengefort. Eis Nopeschgemenge funktionéiere schonn no der Covidpandemie zënter enger ganzer Zäit normal. Si brauchen also nëmmen emol bei deenen ze froen an sech en gutt Beispill do ze huele wéi et och zu Stengefort funktionéiere kéint.

Als Reaktioun koum doropshin  d’Informatioun si hätte geplangt vun nächster Woch en Agent am Accueil anzestellen. Iwwert de Fonctionnement vum Service blouf et awer bei engem grousse Schweigen.

JM