Sie sind hier

Grouss Botz 2019 an der Gemeng Stengefort

Wéi all Joer huet och dëst Joer eng Equipe vun der lokaler DP Sektioun mat ugepaakt fir eis Gemeng propper ze maachen. Organiséiert ass d’grouss Botz vun der Gemeng an enker Zesummenaarbecht mat de Pompjeescorps vu Stengefort. Si hunn al Verpackungen, Blechebëcksen, eidel Gasfläsche laascht Weeër an d’Stroossen op hirem Tour agesammelt. Opgefall ass do, dass ganz oft bei de Raschtplazen a Bänken en Drecksbac steet, an eng Rei Dreckspitien et awer net fäerdeg bréngt hir eidel Gedréncksbécksen, Zigarettepäck an Verpackungen an dës Drecksbacken ze geheien an dëst obwuel déi net voll waren oder vun Dreck iwwergelaf sinn.