Sie sind hier

Informatiounsversammlung vun der Gemeng

Mat groussen Erwaardunge ware mer op déi zweeten Informatiounsversammlung vun der Gemeng gaangen. Dir hutt richteg verstanen, déi zweeten Informatiounsversammlung, an zwee Joer. Ass dat déi grouss Kommunikatiounspolitik an Informatiounspolitik déi mer no de Wahle  virgestallt kritt hunn? An elo, dem Buergermeeschter senger Ausso no, soll déi nächste Versammlung, schonn an zwee Méint sinn.

Wann hien sech alt domadder net iwwerhëlt. Well senge Wieder op dëser  Informatiounsversammlung no, maachen si jo „Neel mat Käpp“.

Wann mer eis gutt erënnere war déi éischte Versammlung viru laanger Zäit zu Klengbetten. Wann een da kuckt wat dovunner realiséiert ginn ass, dann ass een awer iwwerrascht. Well eigentlech ass bis ewell nach näischt vun allen Verspriechen ëmgesat ginn  De Gemengerot huet just een Iwwerspëtzten Devis virgeluecht kritt fir den Amenagement vun der Gemengeplaz nieft der Baach. Do soll jo ënnert anerem eng Skulptur vum Skulpturewee opgeriicht ginn, an dem Devis no eng ganz Rei Beem. A jo an d’Gelänner laanscht Baach soll nei gemaach ginn. Vu propper maache vun der Baach, am Sënn vun engem besseren Duerchfloss vun der Losereng a fir Iwwerschwemmunge virzebauen, ass keng riets. Et leeft ëmmer erëm alles dorop eraus: „Kucke mer emol“ vir bei der Devise vun eisem Buergermeeschter ze bleiwen.