Sie sind hier

Matbestëmmung à la LSAP/Déi Gréng Koalitioun

Matbestëmmung à la LSAP/Déi Gréng Koalitioun

De Gemengerot huet  an der leschter Gemengerotssitzung bestätegt kritt dass den Här Buergermeeschter an de Schäfferot bei eisen Nopeschgemengen eng Entrevue hate fir iwwert de geplangte Projet Sportshal a Schwemm ze diskutéieren. Den Här Buergermeeschter huet op d’Fro op dëst géing stëmme relativéiert, dass et haaptsächlech em  d‘Fro gaang ass op déi betreffend Gemengen nach bereet wären un dësem Projet matzemaachen an op hir Besoinen nach déi selwecht wären. Ma hei huet de Buergermeeschter de Gemengerot einfach emol belunn. Well d’Nopeschgemengenvertrieder hunn dëst anescht verstanen.  

Och huet den Här Buergermeeschter a seng Schäffe schon eng Rei Veräiner gesi fir hinnen hire Projet virzestellen. Ma hei geet d’Majoritéit en Gemengeprojet mat den Nopeschgemengen a Veräiner diskutéieren an de Gemengerot gëtt bewosst am Onkloren gelooss. Dëst ass eng ongeheierlech Respektlosegkeet virun de Membere vum Gemengerot mee awer och virun der Demokratie a jiddwer Awunner aus eiser Gemeng déi jo net nëmmen d’LSAP an déi Gréng gewielt huet mee och d’Leit aus dem Gemengerot. Fäerten si eventuell Kritik un hirem Projet. Mee woufir hunn mer dann en Gemengerot wann net däerf diskutéiert ginn oder emol gestridden.

An esou Leit dinn eis Awunner gleewen, dass si kéinte matbestëmmen an eiser Gemeng. Et geet net duer fir iwwert Matbestëmmung an Transparenz ze philosophéieren. Dëst ka jo dann net eescht gemengt sinn, also an anere Wieder eng Ligen