Sie sind hier

Newsletter vun der Sektioun Stengefort

News

Den 11. Juni 2023 sinn d’Gemengewalen an am Oktober sinn d’Chamber walen.

Fir déi verschidden Acteure geet et elo engersäits drëm, fir de Punkt ze maachen, wat am Verlaf vun der leschter Legislaturperiod ëmgesat ginn ass, a wat net, a wat nach alles aussteet. Op der anerer Säit musse si kucken, wat d’Gemeng an hir Bierger brauchen a wéi en dat erreeche kann. 

Elo ass de Moment, wou de Bierger et an der Hand huet, fir seng Wënsch a Virstellungen un déi jeeweileg Parteien an hir Vertrieder erun ze droen. Zéckt also net a kontaktéiert déi Leit. Et ass awer och de Moment, fir sech bei der Partei oder der Equipe vu sengem Choix z’engagéieren a matzeschaffen – am Interessi vun der Entwécklung vun der Gemeng.

D’DP ass hei de richtege Choix fir Stengefort.

Dan Frieden
Gemengeconseiller

Eis Equipe stellt sech vir

Zënter 2000 huet eis Sektioun ee Conseiller am Gemengerot vu Stengefort. Wärend de Joren 2013 -2017 war den Dan Frieden Schäffen an der Majoritéit. Mir sinn eng flott an dynamesch Equipe vun engagéierte Leit aus eiser Gemeng, deenen d’Liewesqualitéit vun eise Bierger um Häerz läit. Am Laf vun der leschter Legislatur hu mir ëmmer erëm op déi Saachen opmierksam gemaach, déi eiser Meenung no net am Interesse vum Bierger sinn. Mir hunn also eng konstruktiv Oppositiounspolitik gemaach. 


Développement durable dans notre commune

Cet été, nous avons été confrontés à une situation que nous n’avions jamais connue auparavant. Entre autres, la pénurie d’eau et l’utilisation raisonnable de l’eau.

Face à une telle situation, nous nous rendons compte que dans les nombreux grands projets de construction soumis au vote du conseil communal, et qui ont été lancés ou planifiés dans notre commune, notre majorité rouge/verte actuelle a oublié à plusieurs reprises de prévoir des dispositifs de rétention des eaux de pluie. Citons par exemple: la nouvelle piscine et le complexe sportif, la salle pour nos services techniques, la tribune au terrain de football, le centre culturel Keeseminnen, pour ne citer que les plus grands.

Sinon, seuls les travaux qui suivent les devis votés seront réalisés. Nous avons déjà prévu cela, mais ce n’est pas encore planifié et cela ne figure surtout pas dans les budgets respectifs. Les projets seront encore plus chers et la question est de savoir comment nous pouvons faire comprendre cela à nos concitoyens et surtout de savoir comment la commune peut se permettre de réaliser ces projets?

Mais dans ce cas, il s’agit d’autre chose: la durabilité et l’anticipation à long terme.En récupérant et en stockant l’eau de pluie pour faire fonctionner les installations sanitaires, ou en l’utilisant pour l’entretien et la mise en réseau des équipements publics, il est possible d’économiser facilement beaucoup d’eau potable tout en contribuant activement à la protection de l’environnement et du climat.

André LIPPERT


Meng Meenung

Am Gespréich mat e puer dose Leit hunn ech festgestallt, dass nëmme 4 vun hinnen den neie Logo vun der Gemeng gutt fonnt hunn. All déi aner hate verschidde Meenungen: Déi meescht hu gefrot, firwat dann en neie Logo?, deen ale war dach schéin. Verschiddener hu sech esouguer un de Wopen erënnert, an deen och méi schéi fonnt, wéi dat do. Munchereen huet och d’Bemierkung gemaach “Wat soll dat?”.

An dunn hunn ech nach aus sécherer Quell héieren, dass dat Ganzt 27.000 Euro kascht huet. Mee elo kommen nach zousätzlech Käschten dobäi: Well elo gëtt den neie Logo jo och op sämtlechen Autoe vun der Gemeng geännert, op all Bréifpabeier an op de Warnjackette vun all de Leit, déi dobausse fir d’Gemeng schaffen.

Wéi den neie Logo bei der Aler Schmelz virgestallt ginn ass, hu vill Leit domm an d’Landschaft gekuckt. A wann net laang a breet erkläert gi wär, wat dat Ganzt géing duerstellen, wär kee Mënsch vu sech aus drop komm.

Wann ech an der Zeitung Avise vun de Gemenge gesinn, dann ass eisen neie Logo awer wierklech deen, deen am mannsten duerstellt a vu kengem Mënsch erkanntgëtt. Aausser vun de Leit aus der Gemeng, déi jo extra eng Broschür mat Erklärunge kritt hunn.

Eis Regierung leet vill Wäert op Biergerbeelegung mat Versammlungen an Ëmfroen, an dat ass och gutt esou. Wann eis Gemeng dat och mam neie Logo gemaach hätt, da wär dee bestëmmt net ugeholl ginn. Mee da wären déi 27.000 Euro fir den Entworf jo trotzdeem fälleg gewiescht.

Roland DOEMER


Eis Schoulen an der Gemeng

Ech wëll hei e wichtegt Thema opgräifen, dat ëmmer méi aktuell an dréngend gëtt: eis Schoulen. D’Awunnerzuel vun eiser Gemeng wiisst a parallel dozou geet d’Zuel vun de Schüler an d’Luucht.

Déi läscht Joren hu mir ëmmer erëm Klasse musse bäisetzen a mir sinn elo um Punkt ukomm, wou d’Zuel vun de Klassesäll net méi duergeet, fir all d’Schüler ënnerdaach ze kréien. Dorop ugeschwat, verweisen de Buergermeeschter a säi Schäfferot dorobber, dass si jo eng Etude iwwer d’Machbarkeet vun engem Schoulcampus zu Stengefort an Optrag ginn hunn.

D’Kreditter fir dës Etude sti schonn e puer Joer am Budget, mee de Gemengerot gëtt net informéiert, ob do konkret eppes leeft, a scho guer net, ob sech do eppes deet.

Et gëtt gemunkelt, dass de Schäfferot all méiglech Raim an de Schoulgebaier ausraume léisst, fir do Klassesäll anzeriichten. Dës Situatioun erënnert eis dorunner, dass den deemolege Buergermeeschter ugangs der 2000er Joren – obwuel den deemolege Gemengerotsmember Dan Frieden hien ëfters drop higewisen huet, dass eis Schoulen ze kleng géife ginn – keng nei Schoul baue wollt. Wou d’Kar bis am Dreck stoung huet hien d’Schoulpréauen zoubauen a Kellerraim a verschiddene Schoulgebaier zu Schoulsäll ëmfonctionéiere gelooss.

D’CSV/DP-Majoritéit hat d’Prioritéit vun neie Schoulgebaier erkannt, an hat nieft der Stengeforter Kierch e gréisseren Terrain kaf, den direkt un déi bestoend Schoul stéisst, fir do ënnert anerem en neit Schoulgebai opzeriichten.

Et muss ee wëssen, dass vun deem Moment un, wou en neit Schoulgebai decidéiert gëtt, et nach eemol 7 bis 8 Joer dauert, bis de Projet fäerdeg ass.

Mir lafen also hoffnungslos der Zäit hannendrun. Ech si gespaant, wéi déi rout/gréng Majoritéit aus dëser Situatioun erauskomme wëll, fir eise Schüler eng gutt schoulesch Ausbildung an ugepasste Raimlechkeeten zur Verfügung ze stellen.

Mireille DOEMER


Der Majoritéit hir Virstellung vun Demokratie

D’Majoritéit ëm den neie Buergermeeschter zu Stengefort gëtt nawell richteg Gas. Et vergeet keen Daag, wou net nei Projete virgestallt ginn.

Wat awer guer net geet, dat ass wéi de Schäfferot mam Gemengerot ëmspréngt.

Sie soen zwar, dass alles matenaner beschwaat gëtt, an dass een als Oppositioun och géing nogelauschtert kréien, mee dat ass awer nach laang net esou.

Dës lescht huet de Gemengerot an enger Aarbechtssitzung den neie Logo gewisen kritt, an d’Conseillere goufe gefrot, wat si géingen dovunner halen. Et goufen Diskussiounen heidriwwer, esou wéi dat sech fir e Gemengerot gehéiert.

Zwee Deeg drop ass dee Logo schonn offiziell den Awunner virgestallt ginn, ouni dass eppes geännert gi wor.

Den nämmlechte Szenario huet sech e puer Deeg drop mam neie Centre culturel ofgespillt. Do ass de Projet mëttes an der Aarbechtssitzung dem Gemengerot virgestallt ginn, owes dann der Kulturkomissioun an zwee Deeg drop stoung de Projet zum Vott an der Gemengerotssitzung. Do kënnt et engem an der Oppositioun vir, wéi wann ee géing de Géck mat engem maachen.

No bausse stellt sech d’Majoritéit dohinner, wéi wa se géing ganz transparent mat jidderengem schwätzen, an der Oppositioun hir Meenung gäre géing héieren. Ma a Wierklechkeet lauschtert d’Majoritéit kengem no an zitt hir Iddie stuer duerch. Dat ass eng komesch Opfassung vun Demokratie, Transparenz a gudder Zesummenaarbecht.

Jaques MÜLLER