Sie sind hier

Oppositioun a Majoritéit sinn verschidde Puer Schong

Mat Staunen hu mir an der leschter Gemengerotssitzung festgestallt, dass eis Majoritéit nawell vill nei an zousätzlech Gemengenposte schafe wëllen.

Et ass gewosst, dass d‘Aufgabe vun enger Gemeng ëmmer méi komplex a villfälteg ginn, an, dass ëmmer méi esouwuel vun de Beamte wéi den Aarbechter verlaangt gëtt. Dobäi kënnt jo och de Fakt, dass d’Awunnerzuel vun eiser Gemeng weider hin wiisst an doduerch d’Ufuerderungen un d’Gemengeservicer.

Mir wëllen op dëser Plaz drun erënneren, dass wärend der leschter Legislaturperiod des Leit vun der LSAP an der Oppositioun souzen. Des Oppositioun huet all Kéier wann nei Poste geschaf gi sinn,  sech driwwer opgereegt  a pauschal gemengt , dass et besser wier d‘Gemengebeamten un d’Aarbecht ze dreiwen an net nach méi Lidderhanessen anzestellen.

Et sinn déi nämlecht Leit, déi haut esou vill Poste schafe wéi der ni virdru geschaf goufen. Dëst Getrei der Ausso: „Wat interesséiert mech mäi Geschwätz vu gëschter“. Dës Ausso bréngt eise jëtzege Buergermeeschter just zum Laachen, an e mengt, dass et Eppes anescht ass wann en op der anerer Säit vum Dësch setzt.  

An da wonnere mir eis, dass de Wieler es midd ass an ëmmer méi der Politik de Réck dréit.