Sie sind hier

Taktikspillercher vum Schäfferot

Zenter Joren ass de Gemengerot ëmmer nom nämmlechte Schema ofgelaf. D’Sitzung ass no der Begréissung an der Aleedung vum Buergermeeschter mat de Froe vun der Oppositioun weidergaangen.

Zenter enger Zäit ass dat awer net méi esou. Dat wäert iech sécher wonneren. Eis huet dat och iwwerrascht. Elo däerfen d’Membere vum Gemengerot hier Froen eréischt zum Schluss stellen. Spekuléiert hei de Schäfferot drop, dass do schonns jiddereen es genuch huet. Dass do och villäicht net méi jiddereen nolauschtert. De Public an d‘Press sinn dann och schonns villäicht heem gaangen.  An am Gemengebuet brauch de Schäfferot  och näischt driwwer ze schreiwen. An um Internet interesséiert och nëmme jiddereen den Ufank, dat wësse mer jo och. Oder? 

Do fält et dann och net op wann de Buergermeeschter keng Äntwert fënnt geschweigs dann nach ee vu senge Schäffen Eppes weess.

Hei gëtt aus taktesche Grënn de Wieler, den Awunner oder den Nolauschterer un der Nues erëm geféiert. Dat wier wéi wann am Wahlkampf de Wahlprogramm eréischt géing no de Wahle publizéiert ginn.

Esou eng Majoritéit nennt sech informativ an oppe fir mam Matbierger ze kommunizéieren. Dat ass schonns bal lächerlech.