Sie sind hier

Daniel Frieden

Gemeng Stengefort

69 Joer

Schäffen
Staatsfonctionnaire

Bestued, Papp vun zwee grousse Kanner an Bopa vun dräi Enkelkanner

Member a verschiddenen Gemengekommissiounen, an der Landakademie a vun der Kniwelkëscht Cigl:

Administrateur délégué vu Steinergy 

Präsident vun der DP Sektioun Stengefort

Zenter 2000 an der Gemengepolitik aktiv